ზოგადი მენეჯმენტი

 

ზოგადი მენეჯმენტი

ტრეინინგის პროგრამა:

•  მენეჯმენტის არსი, მიზნები  და თანამედროვე ტენდენციები
•  მენეჯმენტის ძირითადი რესურსები
•  გადაწყვეტილების მიღება, მოდელები
•  ორგანიზაციის შიდა  და გარე გარემო
•  ორგანიზაციული კულტურა და ეთიკური ქცევა
•  ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმა
•  ორგანიზება და სტრუქტურა
•  შრომითი მოტივაცია და პერსონალის შერჩევა
•  ხელმძღვანელობა და ლიდერობა
•  კომუნიკაცია
•  სტრესის მენეჯმენტი

კურსის ხანგძლივობა:

•  4 კვირა;
•  კვირაში 3-ჯერ;
•  დღეში 2-სთ;
•  შუალედში coffee-break;
•  ტესტირების საფუძველზე გაიცემა სერტიფიკატი;
•  დასაწყისი – 18: 30 სთ;
•  ფასი – 300 ლარი;
•  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ტრენინგს ატარებს  ექსპერტი ქ. ნ. თამუნა დაგელიშვილი

ვალუტის კურსი


Banner

Powered by C Copyright Market Activity Development Association.